Tag Archives: beit morasha

Akdamot from Beit Morasha- Call for Papers on Religious Experience

ה’ אלוהי אתה?! (ישעיה כה,א)|
דבקות כמיהה וניכור בחוויה הדתית

קול קורא למאמרים

למרות היותה מושג חמקמק מהווה החוויה הדתית מרכיב נפשי בסיסי בחייו של האדם המאמין והלא מאמין כאחד.

לקראת גליון כ”ה של אקדמות העתיד לראות אור לקראת החגים אשר יציין גם י”ג שנים להופעת כתב העת אנו מזמינים את הציבור לשלוח למערכת מאמרים פרי מחקרם והגותם העוסקים בהיבטים שונים של החוויה הדתית מנקודות מבט שונות.

אורך המאמרים לא יעלה על 7000 מילה (כולל הערות שוליים).|
המועד האחרון למשלוח המאמרים הוא א’ באייר התש”ע (15.4.10).|
כתובת למשלוח: press@bmj.org.il